comisaniazs@yahoo.com
mariuskoman@yahoo.com - Administrator
ID mess: comisaniazs

Dan Bărbuţă
Vârsta - 44 ani
Biserici păstorite - Comişani, Bucşani, Adânca
E-mail: danbarbuta@yahoo.com
Tineret

Rezultate olimpiadă faza pe conferinţă

 

Piciorang Estera - 66 P

Bărbuţă Beni - 73 P

Piciorang Claudiu Emilian - 66 P

Liţoiu Raluca Abigaella - 72 P

Liţoiu Gabriel - 74 P

Stanciu Vlăduţ - 80 P

Rădoi Diana - 77 P

Piciorang Iustina Mirabela - 74 P

Piciorang Lavinia Cristina - 73 P

Sandu Raluca Cristiana - 56 P

Sandu Andrei - 44 P

Piciorang Evelina - 69 P

Bărbuţă Diana - 70 P

Rădoi Denisa - 76 P

Rădoi Larisa - 78 P

Stanciu Adrian - 78 P

REZULTATE OLIMPIADA


LIŢOIU ABIGAELA 95 P

PICIORANG EMIL 95 P

RĂDOI DIANA 86 P

PICIORANG JUSTINA 81P

RĂDOI DENISA 73P

PICIORANG EVELINA 73P

STANCIU VLĂDUŢ 87 P

PICIORANG LAVINIA 97 P

PICIORANG ESTERA 70 P

BENI BĂRBUŢĂ 72 P

SANDU ANDREI 73 P

BĂRBUŢĂ DIANA 72 P

RĂDOI LARISA 74 P

SANDU CRISTIANA 86 P

STANCIU ADRIAN 83 P

Misiunea femeii
Program servicii divine
Vineri seara 18:00-19:00
Sabat dimineaţă 8:30-12:00
Sabat după-amiază 16:00-17:00
Image and video hosting by TinyPic

Acum poţi promova situl comisaniazs.wgz.ro prin inserarea unui banner în site-ul tau. Pentru promovare reciproca te rugăm să contactezi administratorul mariuskoman@yahoo.com

 

Dumnezeu ne iubeşte suficent de mult ca să ne accepte aşa cum suntem.

 

Adventiştii de Ziua a Şaptea cred

Cele 28 de puncte fundamentale de doctrină

ale Bisericii Creştine Adventiste de Ziua a Şaptea

 

1.Cuvântul lui Dumnezeu

 

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că Sfânta Scriptură, Vechiul si Noul Testament, constituie Cuvântul scris al lui Dumnezeu, transmis prin inspiratie divină, prin oameni sfinti ai lui Dumnezeu, care au vorbit si au scris, miscati de Duhul Sfânt. In acest Cuvânt, Dumnezeu a încredintat omului cunostinta necesară în vederea mântuirii. Sfintele Scripturi constituie descoperirea infailibilă a voii Sale . Ele sunt norma caracterului, criteriul de verificare a experientei, descoperirea supremă a doctrinelor si raportul demn de încredere al interventiilor lui Dumnezeu în istorie.

 

2.Dumnezeirea

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că există un singur Dumnezeu: Tatăl, Fiul si Duhul Sfânt, o unitate a trei Persoane coexistând din vesnicie. Dumnezeu este nemuritor, atotputernic, atotcunoscător, mai presus de toate si pretutindeni prezent. El este infinit si mai presus de întelegerea omenească, dar cunoscut totusi prin faptul că S-a descoperit pe Sine. El este pentru totdeauna vrednic de închinare, adorare si slujire de către întreaga creatiune.

 

3.Dumnezeu Tatăl

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că Dumnezeu Tatăl Cel Vesnic este Creatorul, Izvorul, Sustinătorul si Stăpânul întregii creatiuni. El este drept si sfânt, milos si îndurător, încet la mânie, plin de bunătate si credinciosie. Calitătile si capacitătile manifestate în Fiul si Duhul Sfânt caracterizează, de asemenea, pe Tatăl.

 

4.Dumnezeu Fiul

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că Dumnezeu Fiul Cel Vesnic S-a întrupat în Isus Hristos. Prin El au fost create toate lucrurile, prin El se descoperă caracterul lui Dumnezeu, se aduce la îndeplinire mântuirea neamului omenesc si lumea este judecată. De-a pururi Dumnezeu adevărat, El a devenit, de asemenea, om adevărat, Isus Hristos. El a fost conceput de Duhul Sfânt si născut din fecioara Maria. El a trăit si a fost ispitit ca orice fiintă omenească, dar a exemplificat în viata Lui, în mod desăvârsit, neprihănirea si iubirea lui Dumnezeu. Prin minunile Sale, El a manifestat puterea lui Dumnezeu si a fost recunoscut ca fiind Mesia, Cel făgăduit de Dumnezeu. De bună voie, El a suferit si a murit pe cruce pentru păcatele noastre si în locul nostru, si a fost înviat din morti, S-a înăltat la cer, ca să slujească în Sanctuarul ceresc în favoarea noastră. El va veni iarăsi în slavă pentru a aduce eliberarea finală poporului Său si restatornicirea tuturor lucrurilor.

 

5.Dumnezeu Duhul Sfânt

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că Dumnezeu Duhul Cel Vesnic a fost activ împreună cu Tatăl si cu Fiul în lucrarea creatiunii, a întrupării si a răscumpărării. El i-a inspirat pe scriitorii Sfintelor Scripturi. El a umplut viata Domnului Hristos cu putere. El atrage si convinge fiintele omenesti si, pe aceia care răspund, El îi renaste si îi transformă după chipul lui Dumnezeu. Trimis de Tatăl si de Fiul spre a fi totdeauna cu copii Săi, El revarsă daruri spirituale asupra bisericii, împuternicind-o pentru a da mărturie despre Hristos si, în armonie cu Scripturile, o conduce în tot adevărul.

 

6.Creatiunea

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că Dumnezeu este Creator al tuturor lucrurilor si că El a asezat în Scriptură raportul autentic al activitătii Sale creatoare. In sase zile Dumnezeu a făcut cerurile si pământul si toate fiintele vii de pe pământ si S-a odihnit în ziua a saptea a acelei prime săptămâni. In acest fel, El a stabilit Sabatul ca un monument permanent al încheierii lucrării Sale creatoare. Primul bărbat si prima femeie au fost făcuti după chipul si asemănarea lui Dumnezeu, ca o încoronare a lucrării creatiunii, dându-li-se stăpânire peste pământul întreg si fiind însărcinati cu răspunderea de a se îngriji de el. Când lucrarea de creare a lumii a fost terminată, ea era foarte bună, declarând slava lui Dumnezeu.

 

7.Natura omului

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că bărbatul si femeia au fost făcuti după chipul lui Dumnezeu, dotati cu individualitate si cu libertatea de a gândi si actiona. Desi au fost creati ca fiinte libere, reprezentând o unitate indivizibilă a corpului, mintii si spiritului, erau dependenti de Dumnezeu pentru viată, suflare si toate celelalte. Când primii nostri părinti nu l-au ascultat pe Dumnezeu, ei au negat dependenta lor de El si au căzut din înalta lor pozitie, pe care au avut-o când au ascultat de Dumnezeu. Chipul lui Dumnezeu în ei a fost mânjit si au devenit supusi mortii. Urmasii lor au împărtăsit această natură căzută împreună cu consecintele ei. Acestia se nasc cu slăbiciuni si tendinte spre rău. Dar Dumnezeu, în Hristos, a împăcat lumea cu Sine si, prin Duhul Său, a refăcut în muritorii pocăiti chipul Făcătorului lor. Creati spre slava lui Dumnezeu, ei sunt cheamati să-L iubească pe El, să se iubească unii pe altii si să aibă grijă de cele din jurul lor.

 

8.Marea Luptă

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că întreaga omenire este în prezent cuprinsă în marea luptă dintre Hristos si Satana, cu privire la caracterul lui Dumnezeu, legea Sa si suveranitatea Sa asupra Universului. Acest conflict a început în cer, atunci când o fiintă creată si înzestrată cu libertatea de a alege, prin înăltarea de sine, a devenit Satana, vrăjmasul lui Dumnezeu, care a dus la revolta unei părti a îngerilor. El a introdus spiritul de rebeliune în lumea aceasta atunci când a dus în păcat pe Adam si pe Eva. Acest păcat al omului a avut ca rezultat deformarea chipului lui Dumnezeu în omenire, dezordine în lumea creată si, în cele din urmă, nimicirea ei în timpul potopului. Privită de întreaga creatiune, această lume a devenit arena conflictului universal, din care în cele din urmă Dumnezeul iubirii va fi îndreptătit. Pentru a ajuta pe poporul Său în această luptă, Domnul Hristos trimite pe Duhul Sfânt si pe îngerii Săi credinciosi să-l călăuzească, să-l ocrotească si să-l sustină pe calea mântuirii.

 

9.Viata, moartea si învierea Domnului Hristos

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că în viata Domnului Hristos, de desăvârsită ascultare de vointa lui Dumnezeu, în suferintele Sale, în moartea si învierea Sa, Dumnezeu a prevăzut singurul mijloc de ispăsire pentru păcatul neamului omenesc, astfel ca aceia care prin credintă primesc această ispăsire să poată avea viata vesnică si întreaga creatiune să poată întelege mai bine sfânta si infinita iubire a Creatorului. Această ispăsire desăvârsită apără neprihănirea Legii lui Dumnezeu si bunătatea caracterului Său, căci condamnă păcatul nostru si, în acelasi timp, ea aduce împăcare si regenerare, asigură iertarea noastră. Moartea Domnului Hristos este înlocuitoare si expiatoare. Invierea Domnului Isus Hristos proclamă triumful lui Dumnezeu asupra fortelor răului si, acelora care acceptă ispăsirea, le asigură biruinta finală asupra păcatului si a mortii. Ea declară domnia Domnului Isus Hristos, înaintea căruia fiecare genunchi din ceruri si de pe pământ se va pleca.

 

10.Experienta mântuirii

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că, în infinita Sa iubire si milă, Dumnezeu a făcut pe Hristos, care n-a cunoscut păcatul, să fie păcat pentru noi, pentru ca în El noi să putem fi făcuti neprihănirea lui Dumnezeu. Condusi de Duhul Sfânt, ne dăm seama de nevoia noastră, recunoastem păcătosenia noastră, ne pocăim de nelegiuirea noastră si manifestăm credinta în Isus, ca Domn si Hristos, ca Inlocuitor si Exemplu. Această credintă, prin care primim mântuirea, vine prin puterea divină a Cuvântului si este darul harului lui Dumnezeu. Prin Hristos, noi suntem îndreptătiti, înfiati ca fii si fiice ale lui Dumnezeu si eliberati de sub stăpânirea păcatului. Prin Duhul, suntem născuti din nou si sfintiti. Duhul reînnoieste mintea noastră, scrie legea iubirii lui Dumnezeu în inimile noastre si ni se dă puterea de a trăi o viată sfântă. Rămânând în El, devenim părtasi de natură divină si avem asigurarea mântuirii, acum si în ziua judecătii.

 

11.Biserica

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că Biserica este comunitatea credinciosilor care recunosc si mărturisesc pe Isus Hristos ca Domn si Mântuitor. In continuarea poporului lui Dumnezeu din timpurile Vechiului Testament, suntem chemati să iesim din lume, să ne strângem laolaltă pentru rugăciune, pentru comuniune, pentru învătarea Cuvântului, pentru celebrarea Sfintei Cine, pentru slujirea întregii omeniri si proclamarea pe plan mondial a Evangheliei. Biserica îsi trage autoritatea de la Hristos, care este întruparea Cuvântului, si din Sfintele Scripturi, care sunt Cuvântul scris. Biserica este familia lui Dumnezeu; adoptati de El si devenind copiii Lui, membrii ei trăiesc pe baza noului legământ. Biserica este corpul lui Hristos, o comunitate a credintei, al cărei Cap este Isus Hristos. Biserica este mireasa pentru care Hristos a murit, ca El să poată s-o sfintească si s-o curătească. La întoarcerea Sa în triumf, El va prezenta Siesi o biserică glorioasă, credincioasă în decursul tuturor veacurilor, răscumpărată cu sângele Său, neavând vreo pată sau zbârcitură, ci sfântă si fără prihană.

 

12.Rămăsita si misiunea ei

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că biserica universală este compusă din toti aceia care cred cu adevărat în Hristos. Dar, în zilele sfârsitului, un timp de apostazie foarte răspândit, o rămăsită a fost chemată să păzească poruncile lui Dumnezeu si credinta lui Isus. Această rămăsită anuntă sosirea ceasului judecătii, proclamând mânturea prin Hristos si vestind apropierea revenirii Sale . Această proclamare este simbolizată prin cei trei îngeri din Apocalipsa 14; ea coincide cu lucrarea judecătii din ceruri si are ca efect o lucrare de pocăintă si reformă pe pământ. Fiecare credincios este chemat să participe personal la această lucrare mondială de mărturisire.

 

13.Unitatea trupului lui Hristos

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că biserica este un corp de credinciosi compus din multi membri, chemati din toate natiunile, semintiile, limbile si noroadele. In Hristos, noi suntem o nouă creatiune; deosebirile de rasă, cultură, educatie si nationalitate, cum si diferentele dintre cei de sus si cei de jos, dintre bogat si sărac, dintre bărbat si femeie nu trebuie să dea loc la dezbinări între noi. Noi suntem cu totii egali în Hristos care, prin acelasi Spirit, ne-a legat într-o unică comuniune cu El si între noi; noi trebuie să slujim si să fim slujiti fără părtinire si prejudecăti. Prin descoperirea lui Isus Hristos în Scriptură, noi împărtăsim aceeasi credintă si nădejde si dăm tuturor o mărturie unanimă. Această unitate îsi are izvorul în unitatea Treimii divine, care ne-a adoptat ca să fim copii ai Săi.

 

14.Botezul

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că, prin botez, noi mărturisim credinta noastră în moartea si învierea lui Isus Hristos si dăm mărturie privind moartea noastră fată de păcat si hotărârea noastră de a umbla într-o viată nouă. In acest fel, noi recunoastem pe Hristos ca Domn si Mântuitor, devenim poporul Lui si suntem primiti ca membri de către biserica Sa. Botezul este un simbol al unirii noastre cu Hristos, al iertării păcatelor noastre si al primirii Duhului Sfânt. El se săvârseste prin scufundarea în apă si este conditionat de mărturisirea credintei în Isus si de dovezile păcîintei de păcat. El urmează instruirii în adevărurile Sfintelor Scripturi si acceptării învătăturilor ei.

 

15.Cina Domnului

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că Cina Domnului este o participare la simbolurile trupului si sângelui lui Isus, ca o expresie a credintei în El, Domnul si Mântuitorul nostru. In această experientă a comuniunii, Hristos este prezent pentru a Se întâlni cu poporul Său si a-l întări. Impărtăsindu-ne cu bucurie, noi vestim moartea Domnului până ce El va reveni. Pregătirea pentru Cina Domnului cuprinde cercetarea de sine, pocăinta si mărturisirea. Invătătorul a rânduit serviciul spălării picioarelor, care înseamnă o reînnoire a curătirii, o expresie a dispozitiei de a sluji unul altuia în umilintă, asemenea lui Hristos, si de a uni inimile noastre în dragoste. Serviciul Cinei este deschis tuturor credinciosilor crestini.

 

16.Darurile si slujbele spirituale

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că Dumnezeu a revărsat asupra tuturor membrilor bisericii Sale din orice generatie daruri spirituale, pe care fiecare membru trebuie să le folosească într-o slujire plină de iubire si pentru binele comun al bisericii si al omenirii. Date prin mijlocirea Duhului Sfânt, care dă fiecărui membru după cum voieste El, darurile aduc cu ele toate aptitudinile si capacitătile de slujire de care are nevoie Biserica pentru a îndeplini functiile ei stabilite de Dumnezeu. Conform Sfintelor Scripturi aceste daruri cuprind functii în vederea slijirii, ca de exemplu slujba vindecării, a credintei, profetiei, predicării, învătăturii, administrării, împăcării, compasiunii, slujirii din iubire până la sacrificiu de sine, pentru ajutorarea si încurajarea oamenilor. Unii membri sunt chemati de Dumnezeu si înzestrati de Duhul Sfânt pentru îndeplinirea functiilor recunoscute de către biserică în lucrarea de pastoratie, evanghelistică, apostolică si de învătare, necesare în mod deosebit pentru pregătirea membrilor în vederea lucrării de slujire, pentru dezvoltarea bisericii si atingerea maturitătii spirituale, cum si pentru promovarea unitătii credintei si cunoasterii de Dumnezeu. Când membrii folosesc aceste daruri spirituale, ca niste slujitori cerdinciosi ai harului felurit al lui Dumnezeu, biserica este ocrotită de influentele distructive ale falselor învătături si progresează cu puterea de crestere ce vine de la Dumnezeu si se zideste în credintă si dragoste.

 

17.Darul profetiei

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că între darurile Duhului Sfânt se află si profetia. Acest dar este un semn de identificare al bisericii rămăsitei si a fost manifestat în lucrarea lui Ellen White. Scrierile acestui sol al lui Dumnezeu sunt un izvor continuu al adevărului investit cu autoritate, aducând bisericii încurajare, călăuzire, instruire si mustrare. Ele declară în mod clar că Biblia este etalonul după care orice învătătură si experientă trebuie să fie verificată.

 

18.Legea lui Dumnezeu

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că marile principii ale Legii lui Dumnezeu sunt cuprinse în Cele Zece Porunci si exemplificate în viata Domnului Isus. Ele exprimă iubirea, voia si hotărârile lui Dumnezeu cu privire la comportarea si relatiile omului si sunt obligatorii pentru toti oamenii din toate timpurile. Aceste precepte constituie baza legământului lui Dumnezeu cu poporul Său si etalonul după care se desfăsoară judecata lui Dumnezeu. Prin intermediul Duhului Sfânt, ele scot în evidentă păcatul si trezesc un simtământ al nevoii după un Mântuitor. Mântuirea este numai prin har si nu prin fapte, dar roada ei este ascultarea de porunci. Această ascultare dezvoltă caracterul crestin si are ca rezultat o stare de bine. Ea este o dovadă a iubirii noastre fată de Domnul si a preocupării pentru concetătenii nostri. Ascultarea care vine din credintă demonstrează puterea Domnului Hristos de a transforma viata si întăreste în acest fel mărturisirea crestină.

 

19.Sabatul

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că binefăcătorul Creator, după cele sase zile ale creatiunii, S-a odihnit în cea de-a saptea zi si a instituit Sabatul pentru toti oamenii, ca un monument de aducere aminte al creatiunii. Porunca a patra a Legii de neschimbat a lui Dumnezeu cere păzirea Sabatului zilei a saptea ca zi de odihnă, de închinare si slujire, în armonie cu învătătura si practica lui Isus, Domnul Sabatului. Sabatul este o zi de plăcută comuniune cu Dumnezeu si între credinciosi. El este un simbol al răscumpărării în Hristos, un semn al sfintirii noastre, o dovadă a loialitătii si o pregustare a viitorului nostru vesnic în Impărătia lui Dumnezeu. Sabatul este semnul perpetuu al lui Dumnezeu, al legământului vesnic dintre El si poporul Său. Păzirea plină de bucurie a acestui timp sfânt, de seara si până seara, de la apus de soare până la apus de soare, este o celebrare a actelor creatoare si răscumpărătoare ale lui Dumnezeu.

 

20.Administrarea crestină a bunurilor vietii

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că noi suntem administratori ai bunurilor lui Dumnezeu, care ne-a încredintat timpul si ocaziile, capacitătile si mijloacele materiale, binecuvântările pământului si resursele lui. Noi suntem răspunzători fată de El pentru buna lor folosire. Noi recunoastem drepturile Lui de proprietar prin slujire plină de credinciosie fată de aproapele nostru, cum si prin faptul că Ii înapoiem zecimea si dăm daruri pentru vestirea Evangheliei, pentru sustinerea si dezvoltarea bisericii Sale . Administrarea este un privilegiu ce ne este dat de Dumnezeu pentru cresterea în dragoste si biruintă asupra egoismului si lăcomiei. Un bun administrator se bucură de binecuvântarea ce vine asupra altora, ca rod al credinciosiei lui.

 

21.Comportamentul crestin

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că noi suntem chemati să fim un popor evalvios care gândeste, simte si actionează în armonie cu principiile cerului. Pentru ca Duhul să refacă în noi caracterul Domnului nostru, noi trebuie să ne angajăm numai în acele lucruri care vor produce în viata noastră aceeasi curătie, sănătate si bucurie manifestate în viata Domnului Hristos, în viata noastră. Acesta înseamnă că distractiile si plăcerile noastre trebuie să fie la cele mai înalte standarde ale bunului gust si frumusetii crestine. In timp ce recunoastem deosebirile dintre diferite civilizatii, îmbrăcămintea noastră trebuie să fie simplă, decentă si de bun gust, asa cum stă bine acelora a căror adevărată frumusete nu constă în împodobirea exterioară, ci în podoaba nepieritoare a unui duh blând si smerit. Iar pentru că trupurile noastre sunt temple ale Duhului Sfânt, noi trebuie să avem grijă de ele, într-un mod inteligent. Pe lângă miscare fizică si odihnă corespunzătoare, noi trebuie să adoptăm cea mai sănătoasă dietă cu putintă si să ne abtinem de la hrana necurată arărată în Sfintele Scripturi. Deoarece băuturile alcoolice, tutunul si folosirea iresponsabilă a medicamentelor si narcoticelor sunt dăunătoare pentru corpurile noastre, noi trebuie să ne abtinem de la folosirea lor. In schimb, trebuie să ne angajăm în tot ceea ce aduce gândurile si corpurile noastre în ascultare de Hristos, care doreste să fim sănătosi, folositori si plini de bucurie si bunătate.

 

22.Căsătoria si familia

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că institutia căsătoriei a fost întemeiată de Dumnezeu în Eden. Isus a proclamat-o ca unire pentru toată viata dintre un bărbat si o femeie, într-o părtăsie plină de iubire. Pentru crestin, legământul căsătoriei este făcut cu Dumnezeu ca si cu tovarăsul de viată si trebuie să se realizeze numai între persoane ce împărtăsesc o credintă comună. Iubirea reciprocă, onoarea, respectul si responsabilitatea constituie însăsi baza acestei legături, care trebuie să reflecte iubirea,sfintenia, fidelitatea si permanenta relatiilor dintre Hristos si biserica Sa. Cu privire la divort, Isus a învătat că persoana care divortează de tovarăsul de viată, cu exceptia cazurilor de adulter si se recăsătoreste cu altcineva, comite adulter. Desi relatiile în unele familii pot să se îndepărteze de ideal, într-o căsătorie în care partenerii care se încred total, unul în celălalt si în Hristos, ei pot obtine unitatea plină de iubire, prin călăuzirea Duhului si instruirea bisericii. Dumnezeu binecuvântează familia si urmăreste ca membrii ei să se ajute unul pe altul, spre o deplină maturitate. Părintii trebuie să-si crească astfel copiii, încât acestia să iubească si să asculte de Dumnezeu. Prin exemplul si cuvintele lor, ei trebuie să-i învete că Domnul Hristos este autorul iubitor al disciplinei, totodeauna binevoitor, care le poartă de grijă si care doreste ca ei să devină membri ai corpului Său, familia lui Dumnezeu. Unitatea crescândă a familiei, constituie unul din semnele distinctive ale ultimei solii a Evangheliei.

 

23.Lucrarea Domnului Hristos în Sanctuarul ceresc

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că există un Sanctuar în ceruri, adevăratul tabernacol, ridicat nu de om ci de Domnul. In el, Domnul Hristos slujeste în favoarea nostră, punând la dispozitia credinciosilor binefacerile jertfei Sale ispăsitoare, aduse o dată pentru totdeauna pe cruce. El a inaugurat activitatea Sa ca Marele nostru Preot si a început lucrarea Sa de mijlocire la data înăltării Sale . In 1844, la sfârsitul perioadei profetice de 2300 zile, El a intrat în cea de-a doua si ultima fază a slujirii Sale ispăsitoare. Ea este o lucrare a judecătii de cercetare, care este o parte a eliminării definitive a tuturor păcatelor, simbolizată de către curătirea sanctuarului ebraic din vechime în Ziua de ispăsire. In acel serviciu simbolic, sanctuarul era curătit cu sângele animalelor jertfite, dar lucrurile ceresti sunt curătite cu sacrificiul desăvârsit al sângelui lui Isus Hristos. Judecata de cercetare descoperă fiintelor ceresti care din cei morti dorm în Hristos si astfel, în El, sunt socotiti vrednici de a avea parte de prima înviere. Ea arată, de asemenea, care dintre cei vii sunt în Hristos, păzind poruncile lui Dumnezeu si credinta lui Isus Hristos, si în El, deci, sunt gata pentru înăltarea în Impărătia Sa cea vesnică. Această judecată apără dreptatea lui Dumnezeu în salvarea acelora care cred în Isus. Ea declară că aceia care au rămsa credinciosi lui Dumnezeu vor primi Impărătia. Terminarea acestei lucrări a Domnului Hristos va marca încheierea timpului de probă al omenirii înaintea celei de-a doua veniri a Domnului Hristos.

 

24.A doua venire a Domnului Hristos

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că a doua venire a Domnului Hristos este binecuvântata nădejde a bisericii, marele apogeu al Evangheliei. Venirea Mântuitorului va fi literală, personală, vizibilă si mondială. Când El va reveni, mortii neprihăniti vor fi înviati si împreună cu neprihănitii cei vii vor fi glorificati si luati la cer, dar cei nelegiuiti vor muri. Implinirea aproape completă a majoritătii profetiilor, împreună cu conditiile existente în prezent în lume, arată faptul că venirea Domnului Hristos este iminentă. Timpul acestui eveniment nu a fost descoperit, de aceea suntem îndemnati să fim gata în orice vreme.

 

25.Moartea si învierea

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că plata păcatului este moartea. Dar Dumnezeu, care Singur are nemurirea, va da viata vesnică celor răscumpărati ai Săi. Până în ziua aceea însă, moartea este o stare de inconstientă pentru toti oamenii. Când Domnul Hristos, care este viata noastră. Se va arăta, neprihănitii înviati si cei neprihăniti în viată vor fi glorificati si luati ca să întâmpine pe Domnul lor. A doua înviere, învierea celor nelegiuiti, va avea loc după o mie de ani.

 

26.Mileniul si sfârsitul păcatului

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că mileniul este domnia de o mie de ani a Domnului Hristos cu sfintii Săi în ceruri, între prima si a doua înviere. In acest timp, mortii cei nelegiuiti vor fi judecati; pământul va fi în totul pustiu, fără fiinte omenesti vii, care să-l locuiască, ci ocupat doar de Satana si îngerii săi. La sfârsitul mileniului, Domnul Hristos cu sfintii Săi si Cetatea cea sfântă, vor coborî din ceruri pe pământ. Mortii cei nelegiuiti vor fi atunci înviati si împreună cu Satana si îngerii lui vor înconjura cetatea; dar foc va coboî de la Dumnezeu si-i va arde si va curăti pământul. Universul va fi astfel eliberat pentru totdeauna de păcat si de păcătosi.

 

27.Noul Pământ

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Că, pe noul pământ, în care va locui neprihănirea, Dumnezeu a pregătit un cămin vesnic pentru cei răscumpărati si un mediu desăvârsit pentru viata vesnică, pentru iubire, bucurie si pentru a învăta în prezenta Lui. Căci aici Dumnezeu Insusi va locui cu poporul Său, iar moartea si suferinta vor dispărea. Marea Luptă va fi încheiată si nu va mai fi păcat. Toate lucrurile, însufletite si neînsufletite, vor declara că Dumnezeu este dragoste; si El va domni vesnic.

 

28. Creşterea în Hristos

Adventiştii de ziua a şaptea cred... Prin moartea Sa pe cruce, Iisus a triumfat asupra forţelor răului. Cel care a înfrânt spiritele demonice, în timpul slujirii Sale pământeşti, a distrus puterea lor şi a realizat condamnarea lor finală. Biruinţa lui Iisus asigură biruinţa noastră asupra forţelor răului, care caută încă să ne stăpânească în timp ce umblăm împreună cu El în pacea, bucuria şi siguranţa dragostei Lui. Acum, Duhul Sfânt locuieşte în noi şi ne dă putere. Prin consacrare permanentă faţă de Iisus ca Mântuitor şi Domn suntem eliberaţi de povara faptelor din trecut. Nu mai trăim în întuneric, temându-ne de puterile celui rău, în ignoranţă şi lipsa de sens a fostului nostru mod de viaţă. În această nouă libertate în Hristos, noi suntem chemaţi să creştem în asemănarea caracterului Său, să avem părtăşie zilnică cu El prin rugăciune, hrănindu-ne din Cuvântul Său, meditând la aceasta şi la providenţa Sa, cântându-i laude, adunându-ne împreună pentru a ne închina şi luând parte la misiunea Bisericii. Prin angajarea noastră în slujirea plină de iubire a celor din jurul nostru şi prin mărturia pe care o dăm despre mântuirea prin El, prezenţa Sa permanentă alături de noi, prin Duhul, transformă fiecare moment şi fiecare activitate într-o experienţă spirituală.

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one